Ethische vragen

Ieder mens heeft andere opvattingen over het leven. Deze opvattingen, kerkelijke achtergrond of persoonlijke overtuigingen beïnvloeden de keuzes die iemand in zijn of haar leven maakt. Dit geldt ook voor huisartsen. Om die reden is het belangrijk om te weten hoe uw huisarts over bepaalde ethische kwesties denkt. Binnen onze huisartsenpraktijk geldt dat we elke patiënt, ongeacht zijn of haar achtergrond, goed willen helpen en ondersteunen.

Uitgangspunt
Dit betekent dat wij elk probleem waarmee u bij ons komt serieus nemen. Of het nu gaat om klachten rond grote, levensbedreigende ziektes, om meer eenvoudige, kleine kwalen of ethische dilemma’s. Wij gaan hierover graag open met u in gesprek.

Anticonceptie
U kunt in onze huisartsenpraktijk terecht om anticonceptie te bespreken. Wij kennen de mogelijkheden en bespreken graag samen met u welke vorm van anticonceptie het beste bij u past.

Ongewenst zwanger
De morning after pil is zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar.

Bent u ongewenst zwanger geraakt? Dan kan het dat u hiervan schrikt. Onverwachts komt u wellicht voor een moeilijke keuze te staan. De beslissing die u maakt, is hoe dan ook bepalend voor uw toekomst. Om die reden vinden wij het belangrijk dat u een keuze maakt, die niet alleen nú, maar ook láter goed voelt. U kunt altijd een afspraak maken om hierover te praten. Ook kunnen wij u verwijzen naar de juiste begeleiding.

Kijk voor meer informatie op www.siriz.nl of https://fiom.nl/

Levenseinde
Misschien denkt u wel eens na over uw levenseinde. Daarover praten is niet altijd makkelijk. Toch is het belangrijk om uw wensen en verwachtingen rond uw levenseinde tijdig met uw huisarts te bespreken. Zo kunt u er zelf voor zorgen dat u in het laatste deel van uw leven de zorg krijgt die bij u past. Wilt u zo lang mogelijk behandeld worden of zijn er grenzen aan wat u wilt? Welke begeleiding verwacht u van uw huisarts? Omdat wij het belangrijk vinden om te weten hoe u over uw levenseinde denkt adviseren wij u dit tijdig met uw huisarts te bespreken.

Speerpunt binnen onze huisartsenpraktijk is de aandacht voor palliatieve zorg. Dit is de zorg die wij geven aan iemand die niet meer beter wordt. Uw huisarts realiseert zich dat juist deze zorg voor u en uw naaste waardevol is en zal dan ook proberen deze zorg zoveel mogelijk zelf te verlenen.

Huisarts Zwart voert geen euthanasie uit. Mocht u een euthanasiewens hebben, dan gaan we daarover graag in gesprek. Waar nodig en wenselijk, verwijzen wij u door.

Zie ook https://www.thuisarts.nl/levenseinde