No show tarief

Wij hanteren een no show tarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen wegblijven op een afspraak.

Het komt helaas voor dat patiënten zonder afmelding niet op een afspraak verschijnen of niet tijdig afzeggen. Ook afspraken die minder dan vier uur van te voren worden afgezegd, beschouwen we als zodanig. Gelet op de drukte in onze praktijk, ervaren wij dit als zeer vervelend. Logisch, we hadden dan namelijk graag iemand anders geholpen. Om die reden  hanteren wij dit zogeheten no show tarief, als schadevergoeding voor het niet nakomen van uw afspraak bij zowel de huisarts, de assistent als onze praktijkondersteuner. De hoogte van het wegblijftarief is €25,- per verzuimde afspraak en €50,- voor een dubbelconsult. Hiervan ontvangt u een nota. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Let wel, de afspraken bij de praktijkondersteuner somatiek of de praktijkondersteuner GGZ worden altijd beschouwd als een dubbel consult.

Mocht u onverwachts verhinderd zijn, dan horen we dit graag uiterlijk 4 uur voor de geplande afspraak. Uw afspraak wordt dan afgemeld. Mocht u dit wensen, dan kunt u meestal direct een nieuwe afspraak maken.