Wilsverklaring

Als u een zwakke gezondheid heeft, kan het goed zijn om tijdig na te denken over wat uw wensen zijn als u erg ziek wordt en kunt overlijden. Misschien heeft u hierover al nagedacht. Bijvoorbeeld of u nog naar een ziekenhuis wilt als u erg ziek wordt. En of u wel of niet gereanimeerd of beademd wilt worden. Vertel het aan uw naasten en aan uw huisarts. Geef uw huisarts ook uw wilsverklaring als u deze heeft.

Niet reanimeren verklaring
Met een niet reanimeren verklaring kunt u aangeven dat u wilt dat artsen u niet reanimeren bij een hartaanval.

Wilsverklaring
In een schriftelijke wilsverklaring zet u op papier wat uw medische wensen zijn. Daardoor weet de dokter en uw familie wat u wel of juist niet wilt. Dat is belangrijk als u het zelf niet meer kunt vertellen, bijvoorbeeld door dementie of doordat u in coma raakt.

Mogelijke onderdelen van een wilsverklaring
Wij geven u een paar voorbeelden van zinnen en onderwerpen, die u in een wilsverklaring kunt opnemen. Let wel, dit zijn voorbeelden. Het is namelijk erg belangrijk dat uw wilsverklaring uw persoonlijke wensen weerspiegelt.

Hierbij verklaar ik aan mijn kinderen, naasten en behandelend artsen het volgende:

  • Ik wens zo langdurig mogelijk in leven te worden gehouden.
  • Ik wil niet dat in acute situaties 112 wordt gebeld. Eerst zal de huisarts, zijn of haar vervanger of de huisartsenpost mijn toestand moeten kunnen beoordelen.
  • Ik wil niet worden gereanimeerd, dus altijd eerst de huisarts of huisartsenpost bellen in plaats van 112.
  • Ik wil niet worden beademd.
  • Ik weiger op kunstmatige wijze te worden gevoed met een maagsonde of katheter via de buik.
  • Ik mag altijd aangeven dat ik tijdelijk (permanent kan uitsluitend door een besluit van een arts) in slaap wil worden gehouden ingeval van uitputting om op krachten te komen.
  • Ik mag altijd mijn wens voor een actieve levensbeëindiging (euthanasie) ter sprake brengen (de minimale tijdsduur om de wettelijke procedure zorgvuldig te volgen is ongeveer een week).
  • Als mijn belangenbehartiger / wettelijk vertegenwoordiger benoem ik [geef hier de naam, adres, telefoon en geboortedatum van de betreffende persoon].

Iedereen kan zelf een schriftelijke wilsverklaring opstellen en dat kan op verschillende manieren. De tekst kan handgeschreven, getypt of gedrukt zijn. Wel is het noodzakelijk om er een aantal persoonsgegevens in op te nemen, zodat duidelijk is van wie de verklaring is. Met deze wilsverklaring hoeft u niet naar de notaris te gaan. Zorg er wel voor dat uw huisarts ervan op de hoogte is en deze kan opnemen in uw medisch dossier. Informeer ook uw naasten.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en op Thuisarts.nl.